Galego 1º e 2º BTO

Archivos

Apoio para o comentario do texto -ABAU
Apoio para o comentario de texto.pdf
Teoría e práctica de pronomes persoais
pronomepersoal.ppt TE_CHE.docx